Blog

Zmiany w podatku dochodowym po sprzedaży nieruchomości

Wraz z 1 stycznia 2019 r., uległy zmianie zasady opodatkowania podatkiem dochodowym po sprzedaży nieruchomości.

Dodał |6 czerwca 2019|Blog|

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – czyli jakie?

Niezmienną atrakcyjnością cieszą się lokale, mieszkalne i użytkowe, położone w spółdzielniach mieszkaniowych. Nabywcy wyżej wymienionych lokali cenią je głównie za stosunkowo niskie koszty utrzymania, jak i też stały zarząd nad budynkami.

Dodał |1 lutego 2019|Blog|

Polacy marzą o przeprowadzce na wieś.

Wyniki badań społecznych mówią same za siebie. Respondenci zapytani przez Centrum Badań Opinii Społecznej (CBOS), gdzie chcieliby zamieszkać w zdecydowanej większości odpowiadają, że na wsi – 40 % badanych. Zaledwie 18 % badanych wskazało na duże miasto.

Skąd w nas ta tęsknota za wsią? Dlaczego w ostatnich latach tak chętnie przeprowadzamy się z centrum miast na jego obrzeża lub nawet do wsi oddalonych o kilkanaście kilometrów od dotychczasowego miejsca zamieszkania?

Dodał |16 stycznia 2019|Blog|

Użytkowanie wieczyste po zmianach

Po kilkuletnich przygotowaniach i zapowiedziach, 1 stycznia 2019 r., wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wraz z jej nowelizacją z dnia 6 grudnia 2018 r.

Ustawa, znacząco zmienia krajobraz własności gruntów nieruchomości, przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Dodał |14 grudnia 2018|Blog|

Małżeństwo, a współpraca z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami

Stosunki pomiędzy pośrednikiem, a małżonkami, noszą za sobą szereg trudności, z którymi to pośrednik spotyka się na co dzień.

Głównym zagadnieniem takich stosunków, będzie ustrój majątkowy małżonków, oraz w przypadku zlecenia sprzedaży bądź wynajmu, termin i sposób nabycia nieruchomości przez małżonków.

Dodał |15 listopada 2018|Blog|

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – podstawy prawne cz.3

W trzeciej, a zarazem ostatniej części wpisów o podstawach prawnych pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, podejmiemy newralgiczny temat odpłatności za wykonaną usługę.

Jak już wcześniej wspominaliśmy, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wskazuje, iż „pośrednictwo w obrocie nieruchomościami polega na odpłatnym wykonywaniu czynności (…)”. Dlatego, też od nowelizacji z 1 września 2017 r. (Dz. U. Z 2017, poz. 1509), umieszczanie ofert „0 % prowizji” jest niezgodne z prawem.

Dodał |5 listopada 2018|Blog|

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – podstawy prawne cz.2

W dalszym ciągu podejmujemy temat aktów prawnych o obrocie nieruchomościami. Szczególnie skupimy się na umowie pośrednictwa, która to jest podstawą stosunków klient – pośrednik.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami, o której to wspominaliśmy w poprzednim wpisie, jasno wskazuje, że zakres czynności pośrednika określa umowa pośrednictwa. Abstrahując od zasad zawierania umów, oraz swobody umów, ustawodawca wskazał dwie formy zawarcia niniejszej umowy, a każda inna nie może być zakwalifikowana jako zawarcie umowy pośrednictwa (umowa pośrednictwa jest tzw. umową nazwaną):

Dodał |30 października 2018|Blog|

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – podstawy prawne cz.1

Nim zostanie podjęta decyzja o skorzystaniu z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami, zainteresowany powinien wiedzieć czego może wymagać od pośrednika, oraz jakiego typu czynności w pośrednictwie są dozwolone przez przepisy prawa.
Głównym aktem prawnym, regulującym zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (szczególnie dział V rozdział II „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”), przepisy Kodeksu Cywilnego i inne w zależności od charakteru danej czynności lub sprawy.

Dodał |22 października 2018|Blog|

Dobrze oszacowana cena ofertowa

Pierwszy post na naszym blogu postanowiliśmy poświęcić CENIE OFERTOWEJ nieruchomości. Mówiąc dokładniej, skupimy się na tym, dlaczego tak ważne jest, aby cena ofertowa naszej nieruchomości była bliska cenie rynkowej (nie zawyżona, ani nie zaniżona). Pragniemy pokazać, jak wiele stresów można uniknąć, kiedy cena ofertowa zgadza się z realiami, które panują na danym rynku nieruchomości. Poniżej przedstawiamy cztery główne problemy, z którymi mogą się spotkać klienci przy ustalaniu ceny ofertowej:

Dodał |25 stycznia 2017|Blog|

POWITANIE

Nowy Rok to nowe plany, wyzwania i cele do zrealizowania! Dlatego z początkiem 2017 roku postanowiliśmy na naszej stronie internetowej uruchomić blog.

Będziemy na nim opisywać aktualności z życia naszej firmy, podzielimy się fachowymi poradami
i wskazówkami z branży nieruchomości oraz postaramy się przybliżyć naszym czytelnikom zagadnienia związane z “home brandingiem”, czyli (w wolnym tłumaczeniu) wizerunkiem nieruchomości.

Dodał |25 stycznia 2017|Blog|

Facebook

Instagram

Follow Me on Instagram